Privacy verklaring

We vinden uw privacy bij Gehoorpunt ontzettend belangrijk. Daarom houden wij ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjesgebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we van u verzamelen. Hebt u toch nog vragen? Neem contact met ons op of stuur een mail naar info@gehoorpunt.nl. U kunt ons ook bellen op 077 – 3031510.

Een dienst afsluiten

Gehoorpunt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Voorletters en achternaam

– BSN nummer

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Geboortedatum

– Handtekeningen

Gehoorpunt neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@gehoorpunt.nl. We bewaren deze gegevens totdat u alle diensten bij ons hebt opgezegd tenzij wettelijk anders verplicht.

Websitestatistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en gebruiken hier Google Analytics voor. Met deze statistieken verbeteren we de website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien of te onderzoeken of alles duidelijk is voor u. Deze gegevens koppelen we niet aan uw persoonlijke gegevens en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Contact

Met het contactformulier kunt u vragen stellen. Hiervoor vragen wij uw e-mailadres en naam. Deze hebbenwij nodig vanwege het contact dat we met u willen maken. Wij bewaren dezeinformatie één jaar omdat er mogelijk een vervolg komt op het contactverzoek, tenzij u ons verzoekt uw gegevens eerder te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

We zullen uw gegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden. We verstrekken alleen de gegevens die nodig zijn om de dienst die u bij ons heeft afgenomen hebt te gebruiken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Omdat cookies een belangrijk onderdeel zijn voor het verzamelen van gegevens hebben we een cookie verklaring opgesteld. In het kort vertellen we u in deze verklaring dat we cookies plaatsen, we leggen uit wat we daarmee doen en hoe u deze kunt verwijderen.

Beveiligen van uw gegevens

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • We nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer persoonsgegevens worden ingevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

U hebt ook het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat op uw verzoek:

 • We uw gegevens waar wij over beschikken naar u sturen
 • Of naar een ander door u genoemde organisatie sturen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Venlo, 22 mei 2018